S.C.M.I.

COMISIA PENTRU SCMI

Preşedinte: prof. Vasilescu Roxana- director adjunct

Secretar:      Culică Anna Marina

Membri:

  • Lupescu Paula,
  • Stere Otilia,
  • Trîncă Silvia
  • Cantemir Maria

ATRIBUTII COMISIE:

  • Verifică şi evaluează continuu funcţionarea sistemului de control intern şi a elementelor sale specifice;
  • Aduce la cunostinţa echipei manageriale disfuncţionalităţile / problemele identificate împreună cu măsurile corective propuse;
  • Elaborează strategia de monitorizare-control-evaluare.

–  Cod de Etica al personalului 2021

–  Anexa 1 Raport autoev

–  Anexa 2 Model Raport anual de activitate Comisie

–  Anexa 3 Model Raport anual arie

–  Anexa  4 Fisa autoev standarde

–   REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE

–   Standarde de control managerial

–   Lista obiective

–   Plan de integritate

–   Plan SCMI

–   NOUL FORMAT PAAP