Transferuri elevi

 

Calendar pentru transferul elevilor în anul școlar 2023-2024:

  1. Perioada de înregistrare a cererilor de transfer: 15 iulie-31 august 2023
  2. Discutarea cererilor în Consiliul de administrație: 15 iulie-5 septembrie 2023
  3. Organizarea eventualelor examene de diferență: 6-7 septembrie 2023
  4. Comunicarea rezultatelor: 8 septembrie 2023

Referitor la transferurile la nivel liceal/profesional:

     Conform prevederilor legale în vigoare (ROFUIP OME 4183-2022), se susțin examene de diferență la disciplinele pe care elevul nu le-a studiat la filiera/profilul/specializarea urmate până la data transferului. Examenele se suțin din toată materia pentru fiecare clasă promovată anterior (de exemplu, un elev care solicită transfer în clasa a XII-a și trebuie să susțină examene de diferență, va susține examene separate pentru clasa a IX-a, a X-a și a XI-a pentru fiecare disciplină pe care nu a studiat-o în aceste clase și se studiază în LTIB Mangalia). Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele opționale. Pentru orientare, consultați planurile-cadru de învățământ în vigoare, disponibile aici:

https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/planuri-cadru-actuale/planuri-cadru-invatamant-liceal, Planuri-cadru învățământ profesional (rocnee.eu).

     LTIB Banescu este un liceu din filiera tehnologicaprofilul tehnic, specializările tehnician operator tehnica de calcul, tehnician electromecanic, tehnician proiectant CAD, tehnician mecatronist, tehnician mecanic intretinere si reparatii (pentru liceu), sudor, tubulator naval, lacatus constructii navale, mecanic auto, tinichigiu -vopsitor auto, electromecanic naval, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (pentru inv. profesional) . Planurile-cadru de învățământ în vigoare în LTIB Mangalia, Planuri-cadru de învăţământ, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, Planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a.

Cererile de transfer sunt disponibile in format tiparit la Secretariatul LTIB Mangalia unde se si înregistrează.