Istoric

Ion Bănescu „… apostol al Şcolii Dobrogene, iubea această provincie şi a contribuit de a o face cunoscută” (Eugen Pittard – antropolog elvețian, prietenul lui Ion Bănescu). Lui Ion Bănescu îi revine meritul înființării primelor şcoli primare din Constanța în 1879 şi punerii bazelor Şcolii Normale de Învățători în 1893.

Din considerente strategice şi economice specifice zonei geografice, în 1974Ministerul Apărării Naționale a înființat actuala şcoală pentru a pregăti forță de muncă necesară Şantierului Naval Mangalia (şantier militar). În anul 1976, prin ordinul Ministerului Educației şi Învățământului au fost înființate, pe lângă liceul respectiv, Şcoala Profesională şi Şcoala de Maiştri – Mangalia.

Încă de la începuturile sale, şcoala a pregătit elevi din toată țara, în special din regiunea Moldova, care au constituit baza forței de muncă a celor două Şantiere Navale ale oraşului Mangalia: Şantierul Naval 1 (militar) şi Şantierul Naval 2 Mai (civil).

De la înființarea sa şi până în prezent şcoala a avut diverse denumiri:

  • 1974 – 1990 – Liceul Industrial nr. 1
  • 1990 – 1995 – Grup Şcolar Industrial pentru Construcții de Maşini
  • 1996 – 26.08.2012 – Grup Şcolar Industrial „Ion Bănescu”
  • 27.08.2012 – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia
  • Amplasat în partea de sud a municipiului Mangalia – zonă geostrategică a țării – la aproximativ 500 de metri de Țărmul Mării Negre, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” răspunde de peste 40 de ani dorinței tinerilor de a accede la forme de pregătire adecvate profilului lor psihologic şi adaptate dinamicii pieței muncii.

Încadrarea în spațiu geografic regional

    Situat în partea de S-E a județului, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” este singura unitate de învățământ cu profil tehnic, având o diversificată ofertă de formare inițială şi continuă ce acoperă întreaga gamă a cererii educaționale a populației de vârstă şcolară (14 -19 ani) precum şi a adulților, în raport cu cerințele angajatorilor, punând accent pe calitate în formarea profesională certificată prin inserția socio-profesională a absolvenților şi prin continuarea pregătirii pentru nivelul 3, 4 sau 5.

Aria geografică deservită de şcoală

    În anul şcolar 2022-2023 şcoala pregăteşte 550 elevi : 9 clase-liceu zi cu 252 elevi; 3 clase-liceu seral cu 69 elevi; 9 clase-invatamant profesional cu 229 elevi – din mediul de rezidență urban şi rural:

  • 55% urban (Mangalia, Negru-Vodă);
  • 45% rural (23 August, Dulceşti, Costineşti, Moşneni, Pecineaga, 2 Mai, Limanu, Vama-Veche, Arsa, Cotu-Văii, Darabani).