Resurse

RESURSE UMANE

În anul școlar 2020- 2021, încadrarea cu personal didactic cuprinde 43 de cadre didactice:

 • Titulari – 29
 • Suplinitori – 5
 • Profesori asociați – 2
 • Profesori detașați – 1
 • Profesori la plata cu ora – 6

Dintre acestea:

 • 27 de cadre didactice cu grad I (dintre care un cadru didactic cu titlul științific de doctor)
 • 5 cadre didactice cu grad II
 • 4 cadre didactice cu definitivat
 • 7 profesori debutanți

RESURSE MATERIALE

Școala dispune de o puternică bază materială destinată procesului instructiv educativ de calitate, precum și de stabilitate didactica (77 % cadre didactice titulare).

Activitatea managerială desfășurată are în permanență în vedere dezvoltarea și modernizarea resurselor materiale care sprijină procesul de învățare.

În administrarea școlii există următoarele clădiri: 2 corpuri clădire – liceu/liceu II, 1 cămin internat (în conservare), 1 corp clădire cămin (în conservare), cantina școlară dată în administrarea Consiliului Local, sală de sport.

                      

Pentru desfăşurarea procesului de învățământ sunt utilizate:

  • 24 de săli de clasă, 11 în liceu şi 13 în liceu II;
  • Laborator de fizică dotat cu: mobilier ergonomic, 1 videoproiector, soft educațional, truse experimentale, Laser;
  • Laborator de chimie modern, dotat cu toate substanțele şi ustensilele necesare desfăşurării experiențelor;
  • Laborator de biologie dotat cu microscoape, truse de biologie şi aparatură specifică, mulaje, schelete, preparate microscopice, 1 videoproiector;
  • 1 Laborator AEL modern, echipat cu: 27 de calculatoare client-server, modem, toată rețeaua de calculatoare fiind conectată la INTERNET. Laboratorul este dotat cu toate pachetele de programe (AEL: 3.0, 4.0, 5.2), CD-uri cu materiale educaționale, CD-uri profesor;
  • 3 Laboratoare de informatică, dotate cu 44 de calculatoare conectate la INTERNET;
  • Cabinet de desen tehnic dotat cu: truse pentru desen tehnic, seturi de planşe, seturi de piese;
  • Cabinet de organe de maşini şi mecanisme – dotat cu planșe, panoplii, seturi de piese;
  • Cabinet tehnologic (mecatronică, dotat cu mobilier modular pentru domeniile pneumatic şi electropneumatică, moduli senzori; electronică şi tehnică de calcul, cu un bogat material didactic demonstrativ);
  • Cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat cu mobilier ergonomic specializat pentru desfăşurarea activităților de consiliere, materiale informative, un calculator şi o imprimantă;
  • Cabinet construcții nave (set de planşe, machete, panoplii);
  • Cabinet protecția muncii organizat pentru instruirea inițială şi periodică a personalului;
  • Atelier electronică ;
  • Atelier electromecanică
  • Atelier coafură – frizerie – manichiură – pedichiură;
  • 2 Ateliere de sudură în CO2;
  • 1 Atelier mecanică auto ;
  • 1 Atelier tubulatură navală;
  • 3 Ateliere LCN;
  • Sala multimedia (Amfiteatrul), dotată cu mobilier modern, videoproiector şi stație audio;
  • Centrul de Documentare şi Informare, cu peste 25.000 de volume, dintre care 2358 cărți de specialitate din domeniultehnic, 6 casete, 35 de CD, 53 CD- uri AEL, 17 CD- uri educaționale, dotat cu aparatură audio-video modern, videoproiector;
  • Cabinet medical;
  • 2 Cancelarii ;
  • Sala de sport cu vestiare și alte spații necesare, este dotată cu aparate, instalații şi materiale sportive pentru atletism, handbal, baschet şi tenis de masă; de asemenea, activitățile sportive se pot desfăşura în aer liber pe terenurile de sport, aparținând bazei sportive a Liceului Tehnologic „Ion Bănescu”.

Clasele sunt dotate cu mobilier modernizat în proporție de 80 %, permițând desfășurarea activităților de învațare centrate pe elev.

Atelierele au în dotare mobilier specific, truse de scule, utilaje, dispozitive, aparate și materiale necesare pentru desfășurarea activității de instruire practică.

Elevii școlii au acces permanent la calculatoare și la Internet, atât în timpul programului școlar, cât și în vederea desfășurării activităților extrașcolare.

Serviciile secretariat și contabilitate sunt dotate cu calculatoare și softuri specializate.

RESURSE FINANCIARE

În anul 2020 bugetul unității școlare a fost format din sume provenind din:

 • bugetul local – 1.469.000 lei
 • bugetul de venituri și cheltuieli extrabugetare – 64.000 lei
 • bugetul de stat – 4.483.737 lei
 1. Bugetul local – a fost direcționat pe 4 capitole:
 • Cheltuieli materiale și servicii – 1.321.000 lei
 • Cheltuieli cu ajutoare (hrana și cazarmament copii cu CES) – 21.000 lei
 • Cheltuieli cu burse de merit și de studiu – 27.000 lei
 • Cheltuieli de capital – 100.000 lei
 1. Bugetul de venituri și cheltuieli extrabugetare:

Sold – 23.764 lei

 • Venituri – 87.764 lei
 • Cheltuieli – 64.000 lei
 1. Bugetul de stat – a fost direcționat pe 5 capitole:
 • Drepturi personal și vaucere de vacanță – 3.916.922 lei
 • Cheltuieli materiale pentru CSS – 4.716 lei
 • Burse – Bani de liceu – 12.000 lei
 • Burse – Burse profesionale – 280.882 lei
 • Sume aferente persoanelor cu handicap (contributii) – 65.000 lei
 • Ajutor social (competiții sportive CSS) – 57.691 lei
 • Ajutor social (navetă elevi) – 57.343 lei
 • ROSE – 89.183 lei

Cheltuielile au fost orientate spre reparații și investiții (materiale de întreținere şi reparații, obiecte de inventar, reparații, investiții).