ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR LICEULUI TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA

Comitetul Reprezentativ al Părinților şi Asociația Părinților Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia cu personalitate juridică au desfăşurat o activitate susținută, consultarea părinților fiind necesară  pentru soluționarea unor probleme de interes pentru şcoală.

Parteneriatul cu Asociația Părinților în anul școlar 2019 – 2020

Comitetul Reprezentativ al Părinților şi Asociația Părinților Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia cu personalitate juridică au desfăşurat o activitate susținută, consultarea părinților fiind necesară  pentru soluționarea unor probleme de interes pentru şcoală.

Activități specifice desfășurate:

  • Acordarea în cadrul festivității de deschidere a noului an școlar a 3 burse de merit elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi bună conduită în anul școlar 2018 – 2019, în valoare de 300 lei fiecare;
  • Întrunirea în data de 25.09.2019 a Consiliului reprezentativ al părinților pentru a desemna reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.

Părinții au fost informați asupra activității educative școlare și extrașcolare din anul școlar 2018-2019 de către d-na director Barabaș Virginica și profesor psiholog Băiașu Alina Gabriela. S-au purtat discuții în legătură cu creșterea calității procesului de învățământ din școală.

  • Întrunirea în data de 23.01.2020 – Analiza activității Asociației de Părinți pe semestrul I al anului școlar 2019-2020; Diverse informări.
  • Derularea în parteneriat cu elevii și cadrele didactice, voluntari SNAC, a activităților educative din Săptămâna legumelor și fructelor donate (noiembrie 2019) și “Voluntari în acțiune” – târg de prăjituri (06.12.2019).

Susținerea financiară a școlii:

  • videoproiector Acer X128HP 1 bc.                                           =     504,00  lei;
  • ecran de proiecție manual 1 bc.                                              =     249,99  lei;

Bunurile în valoare de 1753,99 lei au fost donate cabinetului de C.A.D. din școală pentru optimizarea procesului de învățare – predare.

  • 200 lei pentru susținerea materială a activității principale, concursul regional „Viaţa îţi aparţine!”, din cadrul proiectului educativ “Alege viața!” aprobat în A.E.J. 2020 Constanța – 4281A/10/26.09.2019.

Parteneriatul cu Asociatia Parintilor in anul scolar 2019-2020