ACORDARE LAPTOPURI PRIN PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR – ROSE

Lista elevilor care primesc în folosință laptopuri achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE

În ședința Consiliului de administrație al  Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia din data de 30.09.2021 a fost aprobată lista elevilor care primesc în folosință laptopuri achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, în anul școlar 2021-2022.

  1. DEME ANA-MARIA, clasa a XI-a D
  2. GRIGORE ELENA-ALEXANDRA, clasa a XI-a D
  3. PÎRLOG MARIAN-ALEXANDRU, clasa a IX-a D

Părinții elevilor din listă pot ridica laptopurile, după semnarea Contractului de comodat, conform calendarului, în zilele de luni, 4 octombrie 2021 și miercuri, 6 octombrie 2021 în intervalul orar 900 – 1500 de la  informatician Otilia Stere.

ACORDARE LAPTOPURI ACHIZIȚIONATE DE UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ PRIN PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR – ROSE

   În cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia a primit, prin finanțare externă, un număr de 58 (cincizeci și opt) echipamente electronice de tip laptop. Acestea vor fi date în folosință gratuită elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop sau tabletă), cu prioritate elevilor din categorii și grupuri dezavantajate, în baza unei cereri scrise, însoțită de o declarație pe proprie răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor, potrivit căreia familia/elevul în cauză nu deține un desktop, laptop sau tabletă. Laptopurile vor permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online. În acest sens se va încheia un Contract de comodat.

   Pentru a putea beneficia de laptopurile achiziționate de UMPFE, elevii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • este elev al Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia;
  • nu dispune de echipamente electronice/ informatice proprii (desktop, laptop, tabletă) care să le permită participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau învățare online, inclusiv participarea la proiectul ROSE,

și priorități de acordare: apartenența la grupuri dezavantajate:

  • elevi provenind din familii cu venituri mici;
  • elevi romi;
  • elevi discriminați pe baza identității/etniei;
  • elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități;
  • elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile.

   Puteți consulta și descărca documentele referitoare la acordarea laptopurilor elevilor accesând linkurile următoare:

   Ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de UMPFE prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE

   Metodologie de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin proiectul privind învățământul secundar – ROSE

 Calendarul de atribuire a laptopurilor – Anexa 1 la Metodologie

   Model de declarație pe propria răspundere a comodatarului părinte/tutore/reprezentant legal al elevului minor potrivit căreia familia sau elevul beneficiar, după caz, nu deține un desktop, laptop sau tabletă – Anexa 2 la Metodologie

   Model de declarație pe propria răspundere a comodatarului elev major potrivit căreia familia sau elevul beneficiar, după caz, nu deține un desktop, laptop sau tabletă – Anexa 3 la Metodologie

   Cerere pentru distribuirea în folosință gratuită a unui laptop a comodatarului părinte/tutore/reprezentant legal al elevului minor potrivit căreia familia sau elevul beneficiar, după caz, nu deține un desktop, laptop sau tabletă – Anexa 4 la Metodologie

   Cerere pentru distribuirea în folosință gratuită a unui laptop a comodatarului elev major potrivit căreia familia sau elevul beneficiar, după caz, nu deține un desktop, laptop sau tabletă – Anexa 5 la Metodologie

   Model de contract de comodat între unitatea de învățământ în calitate de comodant și elev major sau, după caz, părinte/ tutore/ reprezentant legal al elevului minor, în calitate de comodatar – Anexa 6 la Metodologie

   Specificațiile laptopurilor achiziționate de către UMPFE în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE– Anexa 7 la Metodologie.